Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia käytetään keskeisenä vuorovaikutuksen välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen tarkoituksena on tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä musiikin keinoin. Sen avulla voidaan kuntouttaa ja hoitaa monenlaisia neurologisia, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Musiikkiterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, ja sitä voidaan käyttää joko pääasiallisena kuntoutusmuotona tai muun kuntoutuksen rinnalla. Terapian tarve arvioidaan ja tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti, yhteistyössä asiakkaan ja häntä hoitavien tahojen kanssa.

Miten musiikkiterapiaa toteutetaan?

Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille, eikä se edellytä asiakkaalta erityistä musikaalisuutta tai musiikillisia taitoja. Musiikkiterapiassa voidaan laulaa, soittaa, kuunnella musiikkia, improvisoida tai tehdä omaa musiikkia. Lisäksi terapia voi sisältää esimerkiksi keskustelua, kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikkumista tai rentoutumista.

Musiikkiterapiassa voidaan antaa myös matalataajuista äänivärähtelyhoitoa (vibroakustinen terapia). Musiikkiterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ottamalla yhteyttä suoraan terapeuttiin. Musiikkiterapian voi kustantaa KELA, sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, perheneuvola, sosiaalitoimi tai vakuutusyhtiö. Terapiaan voi tulla myös omalla kustannuksella.

Kuka olen?

  • laaja-alainen musiikkiterapeutti
  •  VIBRAC-hoitaja (hoidot osana musiikkiterapiaa tai erillisinä hoitoina)
  •  GIM-menetelmän peruskoulutus (Music and Imagery in Health)
  •  musiikinopettaja, pianonsoiton opettaja, MuM ja FL
  •  käytän työhöni säännöllistä työnohjausta ja minulla on sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana (musiikkiterapia vaikveavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana)

Toiminta-alue

Alajärvi ja lähikunnat (Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri) Terapiat tällä hetkellä lähinnä asiakkaan osoittamissa tiloissa esim. koulu-, koti- tai päiväkotikäynteinä.

Yhteystiedot:riitta

Musiikkiterapia Riitta Thiam
p. 040 5483123
riitta@musiikkiterapia-thiam.fi
www.musiikkiterapia-thiam.fi

Linkkejä